Ономасти України

Мовознавець, фахівець у галузі ономастики, соціолінгвістики, історії української літературної мови.

Український мовознавець, педагог, доктор філологічних наук (1972), професор (1974).

Український мовознавець-ономаст, доктор філологічних наук (1991), професор (1995).

Мовознавець, доктор філологічних наук (1975), професор (1977).

Український мовознавець, педагог, доктор філологічних наук (1972), професор (1974).

Історик-славіст, літературознавець, історик літератури, перекладач творів слов'янських письменників, директор Колегії П. Ґалаґана.

Український філолог, історик України, основоположник української фольклористики, ботанік, перший ректор Університету Святого Володимира.