Ономасти зарубіжжя

Зарубіжні ономасти.pdf

Вітольд Ташицький

Польський мовознавець-полоніст. Фундатор впливової школи в слов’янській ономастиці.

Микола (Кольо) Петков Ковачев

Болгарський вчений (професор), філолог (лінгвіст), фольклорист, краєзнавець, поет.

Йозеф Бенеш

Чеський лінгвіст, що спеціалізувався на антропонімії і ономастиці

Поспєлов Євген Михайло

Радянський і російський географ, спеціаліст в галузі топоніміки та картографії.

Франьо (Франц) Мі́клошич

Словенський, австрійський мовознавець.

Станіслав Роспонд

Польський лінгвіст, автор творів із польської та слов'янської ономастики, антропонімії і етимології, автор структуральною класифікації антропонімів і топонімів.

Ніконов Володимир Андрійович

Російський лінгвіст, літературознавець, поет. Вчений-самоучка без вищої освіти, один з найбільших радянських ономастів. Запропонував розрізняти поняття топоніміка і топонімія, що стало загальноприйнятим.


Трубачо́в (Трубачев) Олег Миколайович

російський мовознавець-славіст

Володимир Шмілауер

Празький учений, лінгвіст.

Франтішек Палацький

Чеський вчений, історик, який зробив найперші спроби опису і класифікації онімів, зокрема ойконімів.