Склад комісії

«NOMEN EST OMEN»

БЮРО КОМІСІЇ

Вербич Святослав Олексійович

 • старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук (голова)

Карпенко Ольга Петрівна

 • провідний науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук (заступник голови)

Кравченко Людмила Олександрівна

 • доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, кандидат філологічних наук (секретар)

Ящук Леся Вікторівна

 • кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету ім. І. Франка Л.В. Ящук (член бюро)

Торчинський Михайло Миколайович

 • завідувач кафедри української філології Хмельницького національного університету, доктор філологічних наук, професор (член бюро)

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

Бачинська Галина Василівна

 • завідувач кафедри загального та слов’янського мовознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, кандидат філологічних наук

Габорак Мирослав Михайлович

 • доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат філологічних наук

Горпинич Володимир Олександрович

 • професор кафедри української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор філологічних наук, професор

Карпенко Олена Юріївна

 • завідувач кафедри граматики англійської мови Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор

Ковтюх Світлана Леонідівна

 • кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка

Колесник Наталія Степанівна

 • доктор філологічних наук, доцент кафедри історії культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Купчинська Зоряна Олегівна

 • завідувач кафедри української мови Львівського національного університету ім. І. Франка, доктор філологічних наук

Лукаш Галина Павлівна

Масенко Лариса Терентіївна

 • професор кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор філологічних наук, професор

Муромцев Ігор Володимирович

 • доцент кафедри української мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат філологічних наук

Осташ Любов Романівна

 • доцент кафедри слов’янської філології ім. проф. І. Свєнціцького Львівського національного ун-ту ім. І. Франка, кандидат філологічних наук

Пахомова Світлана Миколаївна

 • завідувач кафедри словацької філології Ужгородського національного університету, доктор філологічних наук, професор

Редьква Ярослав Петрович

 • доцент кафедри історії та культури мови Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидат філологічних наук

Фаріон Ірина Дмитрівна

 • доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»

Шульгач Віктор Петрович

 • завідувач відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук