Ономастичні конференції

ХРОНІКА ОНОМАСТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

У 1959 р. відбулася Перша українська нарада лінгвістів. На ній ономастика була визначена як окрема наукова дисципліна. Перша ономастична конференція (І Республіканська нарада з питань топоніміки та ономастики) відбулася в Києві на базі Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР у 1959 р. Її ініціатором, а згодом і організатором ономастичних досліджень в Україні був К.К. Цілуйко (тоді заступник директора Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР).

ІІ Республіканська ономастична  конференція  номастична нарада), 1962 рік, Київ. 

ІІІ Республіканська ономастична конференція ономастична (гідронімічна) конференція, 20–30 жовтня 1965 р., Київ.

IV Республіканська ономастична  конференція, 1969 рік, Київ.

V Республіканська ономастична  конференція, травень 1974 рік, Миколаїв.

VI Всеукраїнська ономастична конференція, 4-6 грудня 1990 року, Одеса.

VIІ Всеукраїнська ономастична конференція, 1-3 жовтня 1997 року, Дніпропетровськ. 

VIІІ Всеукраїнська ономастична конференція з міжнародною участю, жовтень 1999 року, Ужгородський національний університет.

IX Всеукраїнська ономастична конференція «Ретроспекція і перспективи української ономастики», 4 - 5 жовтня 2001 року, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка.

X Всеукраїнська ономастична конференція «Українська ономастика на порозі ІІІ тисячоліття: стан і перспективи розвитку», 2-3 жовтня 2003 року, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

ХІ Міжнародна ономастична конференція «Традиційне і нове у вивченні власних імен», 13-16 жовтня 2005 року,  Донецьк-Горлівка-Святогірськ.

ХІІ Всеукраїнська ономастична конференція, Чернівецький національний університет імені  Юрія Федьковича, 2007 рік.

ХIII Всеукраїнська ономастична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми слов’янського назвознавства», 27–29 квітня 2009 року, Ужгородський національний університет.

XIV Всеукраїнська ономастична конференція «Українська онімія в просторі й часі», травень 2011 року, Івано-Франківськ. 

XV Всеукраїнська ономастична конференція «Український ономастикон: типологія, словотвір, функціонування», 12–13 вересня 2013 року, Хмельницький національний університет.

XVI Всеукраїнська ономастична конференція «Українська ономастика: минуле, сучасне, перспективи», 24–26 вересня 2015 року, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

XVII Міжнародна ономастична конференція «Актуальні проблеми української та інослов’янської ономастики».

21-22 вересня 2017 р., Тернопільський національний  педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Присвячена конференція була вісімдесятій річниці від дня народження професора Дмитра Бучка.

ХVIII Міжнародна ономастична конференція, 24-25 жовтня 2019 рік, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Програма ономастичної конференції (3) - Zoryana Kupchynska.doc
ПРОЄКТ РЕЗОЛЮЦІЇ - Zoryana Kupchynska.doc

ХІХ Міжнародна ономастична конференція, 8–9 квітня 2021 р., Ужгородський національний університет, присвячена 100-річчю з дня народження Кирила Галаса.

ХХ Всеукраїнська (з міжнародною участю) ономастична конференція, присвячена 90-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука, 18--19 травня 2023 рік, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

ХХ Всеукраїнська (з міжнародною участю) ономастична конференція, присвячена 90-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука, 18--19 травня 2023 рік, Житомирський державний університет імені Івана Франка.